Hội tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm của Hội tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Cao Bằng hiện có 6/10 hội cấp huyện, thành phố và 28/106 hội cấp xã, phường, thị trấn (Huyện hội Quảng Hòa có 08 chi hội ở các xã, thị trấn với 225 hội viên - có 15 hội viên mới kết nạp); tổng số hội viên trong tỉnh đến nay là 1.709 người.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh (riêng thành phố Cao Bằng dịch tác động ở cấp độ 3), mọi hoạt động đều tập trung cho công tác phòng chống dịch; song với tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn, các cấp hội vẫn duy trì các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch, vận động hội viên, nạn nhân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vắc -xin đầy đủ, kịp thời; phối hợp cùng các cơ quan báo, đài Cao Bằng và cấp huyện đưa nhiều tin, bài về các hoạt động của hội; tư vấn cho 30 nạn nhân về giải quyết chế độ, chính sách…Thường trực Tỉnh hội đã làm việc với lãnh đạo huyện Nguyên Bình để bàn việc thành lập lại Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nguyên Bình; Chỉ đạo thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Trà Lĩnh (cũ) phối hợp với các phòng ban chức năng thực hiện thủ tục đổi tên thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Trùng Khánh cho phù hợp với địa giới hành chính mới tiến tới Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin huyện Trùng Khánh lần thứ II; chỉ đạọ, hướng dẫn Huyện hội Hà Quảng chuẩn bị các yếu tố để tổ chức thắng lợi Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2022-2027).

Nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022 các Đoàn của tỉnh Cao Bằng và của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức đi tết, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng và gia đình chính sách.Tại huyện Quảng Hòa đoàn cán bộ Trung ương Hội đã đến thăm, chúc tết và tặng 42 xuất quà với số tiền là 50.400.000đ (Mỗi xuất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 01 túi quà trị giá 200,000đ); Huyện hội Hòa An tặng 86 xuất quà trị giá 43 triệu đồng; Huyện hội Bảo lạc tặng 16 xuất quà trị giá 8 triệu đồng; Thành hội Cao Bằng 44 xuất quà trị giá 24.5 triệu đồng; Huyện hội Quảng Hòa 27 xuất trị giá 13.5 triệu đồng. Tổng số quà các Huyện hội và thành phố đã tặng nạn nhân trong dịp tết là 178 xuất, trị giá 89 triệu đồng. Trong dịp này, Tỉnh hội Cao Bằng đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị ủng hộ 205 suất quà (mỗi xuất trị giá 500,000đ) và tiền mặt để Hội trao tặng nạn nhân ở các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng, Nguyên Bình, Hòa An, Bảo Lạc, Thành Phố với số tiền 131.900,000đ. Tổng số quà hội các cấp trong tỉnh tặng trong dịp tết Nhâm Dần là 383 xuất trị giá 220.900,000đ;

Cũng trong dịp đón xuân Nhâm Dần năm 2022, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã huy động các nguồn để lo quà tết cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam với 998 suất, mỗi suất từ 500.000đ trở lên với tổng số tiền 554.400,000đ. 100% nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh đều được nhận quà (từ 01 xuất trở lên).

Tại hội nghị, Ban tổ chức kết hợp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 50 đồng chí là Ủy viên ban chấp hành tỉnh hội, thường trực các huyên, thành hội, Chủ tịch, Phó chủ tich hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nội dung tập trung Quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 08/12/2015 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Báo cáo số 672-BC/TU ngày 22/6/2020 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW; Báo cáo số 26/BC-HNN ngày 22/5/2020 của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cao Bằng về Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW; công tác xây dựng hội về tổ chức và phương pháp công tác hội; công tác tuyên truyền và công tác thi đua khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát; qui định về thông tin, báo cáo.

Hội nghị kết luận, 6 tháng cuối năm 2022, Hội các cấp trong tỉnh Cao Bằng tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 08/12/2015 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW; tiếp tục Phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy, tham mưu cho tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, nắm tình hình thực Kế hoạch 09-KH/TU tại một số huyện;

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cao Bằng lần thứ IV (nhiệm kỳ 2022-2027) vào trung tuần tháng 11/2022;

Chỉ đạo các huyện, thành hội tổ chức hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8/1961-10/8/2022);

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục; Triển khai thực hiện đúng quy trình lập hồ sơ, xét tặng kỷ niệm chương “Vì nạn nhân da cam”; tích cực vận động các nguồn lực xây dựng quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam”; quan tâm chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho nạn nhân; Phối hợp với lãnh đạo huyện Trùng Khánh thực hiện sáp nhập Hội huyện Trà Lĩnh (cũ) vào Hội huyện Trùng Khánh (mang tên Hội NNCĐDC/dioxin huyện Trùng Khánh) và chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức Đại hội lần II Hội huyện Trùng Khánh; Phối hợp với lãnh đạo huyện Nguyên Bình và các phòng ban chuyên môn huyện thành lập lại Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nguyên Bình.

Nguyễn Thị Oanh,

PCT Hội tỉnh Cao Bằng