Hội tỉnh Hòa Bình tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023
Lãnh đạo 8 tổ chức Hội trong Cụm thi đua 3 ký Giao ước thi đua năm 2023

Đến dự, tham gia ký kết thi đua có lãnh đạo của 08/08 Hội trong khối thi đua số 3, gồm: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (làm trưởng khối), Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh (làm phó khối), Hội người cao tuổi tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh, Hội khuyến học tỉnh, Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Hội người mù tỉnh, Câu lạc bộ hưu trí tỉnh. Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Hòa Bình dự và đưa tin.

Tại Hội nghị đã thông qua Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng khối, Bản đăng ký thi đua khối các tổ chức Hội, Quy chế thi đua khen thưởng, Biểu đăng ký danh hiệu, Biểu đăng ký nội dung, tiêu chí và điểm thi đua năm 2023 của Khối thi đua các tổ chức Hội.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo của 08/08 Hội cùng ký giao ước vào Bản ký kết thi đua các tổ chức hội năm 2023.