• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Lào Cai: Hướng đến Kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (04/12/2013 - 04/12/2023)  

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động công tác Hội năm 2023, hướng tới Kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai (04/12/2013 - 04/12/2023), cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, ngay  đầu quý II năm 2023, Thường trực Tỉnh hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan.

Ngày 13 tháng 4 năm 2023, UBND tỉnh Lào Cai đã có Công văn số 1611/UBND-NC về việc nhất trí cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập. Sau khi được UBND tỉnh nhất trí, Thường trực Tỉnh hội đã ban hành kế hoạch gửi các cơ quan, đơn vị liên quan và triển khai cho Hội các cấp thực hiện, gắn các hoạt động thường xuyên của Hội với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua chuẩn bị cho kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập Hội.

Căn cứ vào văn bản của UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh hội đã xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm, báo cáo các ngành chức năng và đã được Sở Tài chính thẩm định duyệt cấp nguồn. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức kỷ niệm sẽ tiến hành vào đầu tháng 12 năm 2023, dự kiến có khoảng trên 100 đại biểu, khách mời bao gồm đại biểu Trung ương Hội, đại biểu các Hội tỉnh bạn và đại biểu trong tỉnh …

Về công tác tuyên truyền Kỷ niệm 10 năm Ngày Thành lập, Thường trực Tỉnh hội đã phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai và các ngành chức năng liên quan để tuyên truyền, đưa tin các hoạt động của Hội từ khi thành lập đến nay…

Công tác thi đua khen thưởng, Thường trực Tỉnh hội đã chủ động rà soát, lựa chọn các đối tượng tập thể, cá nhân để làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Sau khi báo cáo xin ý kiến các cơ quan chức năng của Trung ương Hội và của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh. Văn phòng Tỉnh hội đã làm hồ sơ đề nghị khen thưởng trình các cấp theo quy định. Theo đó sẽ có khoảng trên 40 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng trong dịp kỷ niệm.

Dự kiến trong tháng 11 năm 2023, Tỉnh hội sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Kỷ niệm vào đầu tháng 12 năm 2023.

Với sự tích cực chủ động trong công tác chuẩn bị của Thường trực Hội, sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong tỉnh và nhất là sự giúp đỡ của các cơ quan, lãnh đạo Trung ương Hội, hy vọng Chương trình gặp mặt Kỷ niệm 10 năm Ngày Thành  lập của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai sẽ thành công tốt đẹp./.

 Nguyễn Quốc Chiến
 Tỉnh hội Lào Cai 

                                                                            

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác