• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

THÔNG BÁO CỦA TẠP CHÍ DA CAM VIỆT NAM

Những năm qua, Tạp chí Da cam Việt Nam với 2 ấn phẩm (in và điện tử) đã khẳng định được vị trí là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Tạp chí đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam; là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, học tập của cán bộ hội các cấp; là nguồn tài liệu phong phú, quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, phổ biến khoa học về chất độc da cam/dioxin...

Để phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu khoa học, ngày 29/5/2023, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia/Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp mã số tiêu chuẩn chất lượng chuẩn quốc tế (ISSN) cho Tạp chí Da cam Việt Nam với các mã số sau:

- Tạp chí in Da cam Việt Nam: ISSN 2525-2453.

- Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam: ISSN 2815-617X.

Theo quy định, bắt đầu từ số ra tháng 6/2023 trên Tạp chí in Da cam Việt Nam Mã số ISSN tại bên trái, phía trên, trang bìa 1.

Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam, Mã số ISSN đã thể hiện trên giao diện (phía dưới biểu tượng Vava).

          TCDCVN

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày sinh nhật

    Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày sinh nhật

    Nhìn lại tất cả các mốc kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1946 đến năm 1969, chúng ta nhận thấy: Người luôn đón sinh nhật bằng sự cần mẫn làm việc. Người cũng luôn tránh mọi sự chúc tụng bằng cách ...