• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

 Tỉnh hội Nam Định: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nam Định đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; UBND tỉnh tặng Bằng khen, năm 2024 quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Năm 2023, tuy có nhiều khó khăn tác động, chi phối, song các cấp hội trong Tỉnh đã nỗ lực phấn đấu triển khai tích cực các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Cán bộ hội viên đã khắc phục khó khăn, gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là:

Triển khai thực hiện tốt Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Trung ương Hội về việc lãnh đạo Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, Hội đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, thành ủy, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 ở 3 cấp theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo dân chủ, đoàn kết, đúng nguyên tắc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Sau Đại hội đã xây dựng hoàn chỉnh quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và triển khai hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Vận động nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và “ Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023”. Đã có 16.767  lượt nạn nhân được chăm sóc, giúp đỡ của Nhà nước, các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm với tổng giá trị quy thành tiền là 22,35 tỷ đồng; hình thức chăm sóc chủ yếu là khám sức khỏe cấp thuốc miễn phi, tặng quà bằng hiện vật, tiền, làm nhà tình nghĩa, thông qua các cấp hội lựa chọn đối tượng để nhà tài trợ trực tiếp trao quà đến tận tay nạn nhân. Việc xét tặng quà đảm bảo công khai, minh bạch; kịp thời động viên chia sẻ với các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần an sinh xã hội và khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội các cấp với hội viên và nạn nhân chất độc da cam.

 

Tỉnh hội Nam Định nhận cờ thi đua tại Hội nghị  Ban Chấp hành Trung ương Hội

Tổng kết công tác Hội năm 2023, Tỉnh hội Nam Định được Trung ương Hội tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác vận động trợ giúp nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2023. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá xếp loại Tỉnh hội, tập  thể lãnh đạo Tỉnh hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2024, tỉnh Hội Nam Định xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội với các nội dung cụ thể phù hợp với tình hình địa phương, chăm lo xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh. Tích cực vận động nguồn lực để chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, phấn đấu toàn Hội vận động tăng 10% so với năm 2023. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Vì nạn nhân chất độc da cam”.

 Tỉnh hội Nam Định

 

 

 

 

                    

        

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác