• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Từ ngày 5-2-2023, thực hiện quy định mới về lệ phí đăng ký cư trú

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Theo đó, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại thông tư này.

Trong đó, lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đăng ký với hình thức nộp trực tiếp (nộp trực tuyến là 10.000 đồng/lần đăng ký); đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình) là 15.000 đồng/lần đăng ký (nộp trực tuyến là 7.000 đồng/lần đăng ký); đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách là 10.000 đồng/lần đăng ký (nộp trực tuyến là 5.000 đồng/lần đăng ký); tách hộ là 10.000 đồng/lần đăng ký (nộp trực tuyến là 5.000 đồng/lần đăng ký).

Thông tư số 75/2022/TT-BTC cũng quy định nhiều trường hợp miễn lệ phí, bao gồm: Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5-2-2023.

“Kể từ ngày 5-2-2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại thông tư này. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại địa phương tại kỳ họp HĐND cấp tỉnh gần nhất”, Thông tư quy định.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác