Định hướng hoạt động quý IV năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022

Định hướng hoạt động quý IV năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022

Kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam năm nay, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên các hoạt động của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội mặc dù đã được chuẩn bị công phu nhưng hầu hết đều phải tạm hoãn. Hiện nay, Đảng, Chính phủ vẫn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh từng bước được khống chế và trở lại trạng thái “bình thường mới” tại các địa phương từng bước khống chế được dịch bệnh, vì thế, các tỉnh, thành Hội chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hội tỉnh Long An tổ chức hội nghị củng cố Tổ xử lý rác thải hộ gia đình

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Long An phối hợp Hội huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm về hoạt động của mô hình Tổ xử lý rác thải hộ gia đình, qua đó có giả pháp củng cố, kiện toàn mô hình cho hiệu quả hơn.

Hội huyện Chợ Gạo chăm sóc nạn nhân trong đại dịch Covid-19

Những việc làm của cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, khẳng định Hội luôn là chỗ dựa tinh thần, cầu nối những tấm lòng vàng, trái tim nhân ái với nạn nhân chất độc da cam, chung tay giúp nạn nhân vượt qua nỗi đau da cam, từng bước ổn định cuộc sống.

Hội huyện Chư Sê: 15 năm - Một chặng đường nhìn lại

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Huyện Chư Sê - Gia Lai được thành lập ngày 10 tháng 5 năm 2006. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc các ban ngành, Đoàn thể các cấp cùng với nổ lực, cố gằng của đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Sau 15 năm xây dựng và hoạt động Hội đã không ngừng lớn mạnh. Với phương châm “Hướng về cơ sở” “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì Nạn nhân chất độc da cam” huyện Hội Chư Sê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Lạng Sơn: Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm

Thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Lạng Sơn luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NNCĐDC trên địa bàn. Qua đó, giúp họ vơi bớt khó khăn, mặc cảm, tự tin hơn trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Nhân lên trách nhiệm, nghĩa tình giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và cựu chiến binh

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp hội đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp, gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai hội.

Khẩn trương tập huấn Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 cho các địa phương trên cả nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương từ đó nâng cao nhận thức, thống nhất thực hiện trên toàn quốc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, vừa làm vừa kịp thời sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Định hướng hoạt động quý IV năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022

Kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam năm nay, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nên các hoạt động của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội mặc dù đã được chuẩn bị công phu nhưng hầu hết đều phải tạm hoãn. Hiện nay, Đảng, Chính phủ vẫn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch Covid-19, tình hình dịch bệnh từng bước được khống chế và trở lại trạng thái “bình thường mới” tại các địa phương từng bước khống chế được dịch bệnh, vì thế, các tỉnh, thành Hội chủ động bám sát sự chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục triển khai kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm hoạ da cam đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.