Đã bàn giao cho Đà Nẵng 02 máy, Quảng Nam 01 máy và hỗ trợ vật liệu làm hương trong thời gian 2 tháng; với tổng trị giá là 127.635.000đồng. Theo loại máy mới này có công năng tự động gắp tăm bỏ vào ra thành sản phẩm cây hương luôn, nên hoạt động tốt liên tục, nhanh hơn gấp 5 lần máy thủ công làm hương trước đây.

Đây là thiết bị làm hương được bà Trần Tố Nga kêu gọi vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, bạn bè ở Pháp, Thụy Sỹ hỗ trợ, giúp đỡ cho Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, nhằm hỗ trợ thêm trang thiết bị làm hương giúp cho nạn nhân chất độc da cam được học nghề làm ra sản phẩm để tự trang trải cuộc sống tương lai sau này. Được biết, trong thời gian tới bà Trần Tố Nga sẽ tiếp tục kêu gọi vận động các mạnh thường quân về nguồn lực để hỗ trợ các dự án đào tạo nghề, tạo việc làm và thu nhập cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng.

Ông Tô Năm, Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng cùng đại diện của bà Trần Tố Nga giao nhận 02 máy làm hương cho Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh TP. Đà Nẵng

Bà Trần Tố Nga - Việt kiều Pháp hỗ trợ máy làm hương cho NNCĐDC
Bà Trần Tố Nga - Việt kiều Pháp hỗ trợ máy làm hương cho NNCĐDC
Bà Trần Tố Nga - Việt kiều Pháp hỗ trợ máy làm hương cho NNCĐDC

Ông Nguyễn Anh Cả, Chủ tịch Tỉnh hội Quảng Nam cùng đại diện của bà Trần Tố Nga giao nhận máy làm hương

Bà Trần Tố Nga - Việt kiều Pháp hỗ trợ máy làm hương cho NNCĐDC
Bà Trần Tố Nga - Việt kiều Pháp hỗ trợ máy làm hương cho NNCĐDC

Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng