Bắc Ninh bốc thăm ngẫu nhiên chọn 7 cán bộ của 7 đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập

Bắc Ninh bốc thăm ngẫu nhiên chọn 7 cán bộ của 7 đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập. Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã ký quyết định phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được chọn xác minh trọng tâm ở các ngành, lĩnh vực: Đầu tư xây dựng; đấu thầu; tài chính ngân sách; quản lý vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; công tác tổ chức cán bộ; cấp phép, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo quyết định, tỉnh Bắc Ninh chọn ra 7 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 gồm: 4 đơn vị cấp sở (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế), 1 đơn vị cấp huyện (UBND huyện Thuận Thành) và 2 doanh nghiệp 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh).

Tỉnh Bắc Ninh sẽ bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 7 cán bộ tại 7 đơn vị (mỗi đơn vị 1 người) để xác minh tài sản, thu nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo quy định.

Theo Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, mục đích của việc xác minh tài sản, thu nhập là để biết rõ tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật.

Người thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập phải có trách nhiệm giải thích, chứng minh rõ về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm so với lần kê khai liền kề trước đó.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh khẳng định, hoạt động xác minh tài sản, thu nhập đảm bảo chính xác, khách quan, dân chủ, công bằng, được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng trình tự theo quy định của pháp luật; không xâm phạm quyền tài sản của người được xác minh...

Theo kế hoạch của Thanh tra tỉnh, danh sách người được xác minh sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban hành, phê duyệt, Thanh tra tỉnh mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.