• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ban Thường vụ Trung ương Hội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024

Sáng 08/7/2024, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự Hội nghị có 15/16 đồng chí Ủy viên BTV; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chủ trì Hội nghị.  
Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Hữu Chính nêu rõ: Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm tra Trung ương Hội. Đồng thời, thông qua Biên bản tiếp thu ý kiến của các Uỷ viên BCH và Dự thảo Quy chế hoạt động của BCH, BTV và Thường trực Trung ương Hội; Biên bản tiếp thu ý kiến của các Uỷ viên BCH và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Trung ương Hội; Biên bản tiếp thu ý kiến của các Uỷ viên BCH và Dự thảo Quy chế Thi đua – Khen thưởng.

Ban Tổ chức công bố Biên bản lấy ý kiến bầu bổ sung BCH, BTV bằng hình thức gửi văn bản xin ý kiến các uỷ viên BCH. Kết quả bổ sung ông Đỗ Khắc Cẩn, Chánh Văn phòng Trung ương Hội vào BCH, BTV; bầu bổ sung ông Đặng Xuân Viễn, Chủ tịch Hội thành phố Hải Phòng và ông Trần Đức Tính, Chủ tịch Hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào BCH Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam khoá V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Các đồng chí được bầu bổ sung đều đạt 100% số phiếu. 

Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội trình bày Báo cáo Sơ kết

Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, Trung ương Hội và các tỉnh, thành hội đã có nhiều nỗ lực triển khai toàn diện các mặt công tác. Nổi bật là, đã triển khai Chương trình hoạt động toàn khóa, nhiệm kỳ 2023-2028; đề xuất tổ chức quán triệt thực hiện Quyết định 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương” cho 63 tỉnh, thành hội cả nước. Trình Bộ Nội vụ ra Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quyết định số 118-QĐ/TW của Ban Bí thư, qua đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Hội. Các cấp hội đã xây dựng và kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024.

Trong công tác tuyên truyền, đã tập trung quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW, Quyết định 118-QĐ/TW của Ban Bí thư, Điều lệ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Các tỉnh, thành hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội cho hơn 2400 cán bộ, hội viên (tiêu biểu như: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nam Định, Đà Nẵng, Đắc Nông, Quảng Nam, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng…). Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội 26 tỉnh, thành phố phía Bắc (do Tỉnh hội Hải Dương đăng cai) đạt kết quả tốt. Tạp chí Da cam Việt Nam thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; chất lượng các chuyên mục trên ấn phẩm in và điện tử được nâng cao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, là tiếng nói của NNCĐDC Việt Nam. Đổi mới phần mềm, giao diện trang Website của Trung ương Hội hiện đại, đẹp, dễ tìm kiếm. Tạp chí đã tổ chức thành công Đại hội chi hội Nhà báo TCDC Việt Nam.

Công tác đối ngoại đã duy trì tốt quan hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhất là các đối tác truyền thống. Sáu tháng đầu năm đã đón tiếp làm việc với 30 lượt đoàn khách nước ngoài, như: Đoàn Quốc vụ Khanh, Hạ nghị sỹ Bỉ; Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Pháp; Đoàn Đảng Cộng sản Mỹ; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam… Đã tổ chức đoàn đi Pháp tham gia ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại Tòa Phúc thẩm Paris (từ ngày 24/4 - 08/5/2024) với nhiều hoạt động thiết thực; tiếp xúc, làm việc với 16 tổ chức, nhằm kêu gọi bạn bè quốc tế và người dân Pháp ủng hộ bà Trần Tố Nga và NNCĐDC Việt Nam.

Các cấp hội đã vận động các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ cho NNCĐDC bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; Kết quả Hội các cấp đã vận động được: 348.485.618.983đ (trong đó, Trung ương là 3.169.779.633đ, các địa phương là: 345.315.839.350đ); đã chi cho công tác hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân tổng số 320.936.775.807đ.

Sáu tháng cuối năm 2024, Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội tiếp tục quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2024, trong đó trọng tâm là tổ chức tốt Chương trình “Thắp sáng tương lai”; các hoạt động kỷ niệm 63 năm thảm họa da cam tại Việt Nam và Ngày Vì NNCĐDC Việt Nam (10/8/2024); kết hợp tổ chức tốt Chương trình nhắn tin từ thiện năm 2024. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC. Tiếp tục theo dõi và ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.