Trong 2 ngày 20 và 21.7.2022, Công ty Cổ phần Dược liệu VTB Việt Nam - Bình Thuận phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Thuận, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phan Thiết đã đi tặng 255 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí là thương, bệnh binh trên địa bàn thành phố Phan Thiết gồm các phường: Hưng Long; Bình Hưng; Phú Trinh; Phú Thủy và xã Phong Nẫm. Cùng ngày đoàn đã đến tặng 83 suất quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương, bệnh binh xã Bình An và UBMT Tổ quốc huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận .

Đây là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cao đẹp hằng năm của Công ty Cổ phần Dược liệu VTB Việt Nam –Bình Thuận đối với các Bà mẹ Việt Nam anh Hùng, thương, bệnh binh trên địa bàn thành phố Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung./.

Một số hình ảnh hoạt động tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh Hùng, thương, bệnh binh tại thành phố Phan Thiết, huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận.

Chương trình tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương, bệnh binh.
Chương trình tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương, bệnh binh.
Chương trình tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương, bệnh binh.
Chương trình tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương, bệnh binh.
Chương trình tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương, bệnh binh.

Danh Lư