• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội huyện Cái Bè hướng về cơ sở, tất cả vì nạn nhân

Thời gian qua Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ nhiều gia đình NNCĐDC vượt qua khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Hiện nay toàn huyện Cái Bè có đến 1.789 hội viên tham gia sinh hoạt đều đặn ở 111 chi hội ấp, khu phố của 25 Hội xã, thị trấn. Chất lượng hoạt động không ngừng nâng lên.

Ông Trần Văn Nhu, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè, chia sẻ: “Thời gian qua, hoạt động của Hội từ huyện đến cơ sở đã thực sự đi vào nề nếp; cán bộ, hội viên nhiệt tình, năng nổ, đoàn kết nhất trí, chung tay chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC, những người nghèo khó, cơ nhỡ, neo đơn, những gia đình bất hạnh do bệnh tật. Có được thành quả đó là do Hội coi trọng việc xây dựng, kiện toàn tổ chức hội cơ sở; số lượng hội viên tăng đều hàng năm, hội viên, hầu hết là những người có uy tín xã hội, giàu lòng nhân ái, sãn sàng làm việc thiện cho cộng đồng.”  

Những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong huyện Cái Bè đã quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI), chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho hội cơ sở và cấp kinh phí tạo điều kiện cho Hội hoạt động hoàn thành nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao.

Trong công tác xây dựng củng cố tổ chức, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè  đã kiện toàn nhân sự 25/25 Hội cơ sở và 100% các chi hội ấp, khu ph; xây dựng qui chế hoạt động, quy chế chi tiêu tài chính; tổ chức tập huấn nghiệp cho cán bộ Hội.

Trong công tác kiểm tra giám sát, Thường trực Huyện hội đã thực hiện kiểm tra 4 đơn vị hội cơ sở (xã Mỹ Lợi B, Hậu Mỹ Bắc B, An Thái Đông Mỹ Lợi B). Nội dung kiểm tra, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Hội tỉnh, huyện; việc kiện toàn nhân sự của Hội; thực hiện qui chế hoạt động của Hội; công tác quản lý hội viên; công tác tài chính (tiếp nhận kinh phí do nhà nước cấp, nguồn huy động từ cộng đồng và quy chế sử dụng tài chính).  Kết quả kiểm tra, 04 hội cơ sở đã thực hiện đúng theo qui chế hoạt động, hoàn thành những nhiệm vụ của cấp trên giao và nhiệm vụ hội cơ sở đề ra.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội các cấp ở Cái Bè thường xuyên coi trọng công tác thông tin- tuyên truyền. Hình thức tuyên truyền phổ biến được lồng ghép vào các buổi gặp gỡ, hội họp, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, các dịp thăm hỏi tặng quà cho nạn nhân, gửi tin bài cho báo đài địa phương (báo Ấp Bắc, đài truyền thanh các xã- thị trấn, đài Phát thanh huyện và tỉnh), Tạp chí Da cam Việt Nam…Nội dung tuyên truyền về Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, công tác chăm lo NNCĐDC ở địa phương, giới thiệu những hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân.

Trong cong tác vận động nguồn lực, năm 2023, Hội các cấp của huyện Cái Bè đã vận động trên 5.000 phần quà (trị giá trên 1,6 tỷ đồng). Trong đó hội các xã vận động trên 1,5 tỷ đồng. Từ nguồn tiếp nhận, Hội tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, trao quà tận tay cho nạn nhân; tập trung vào các dịp lễ, tết trong năm. Trong 3 tháng đầu năm 2024, Hội các cấp cũng đã vận động trên 1,2 tỷ đồng, hầu hết là bằng hình thức tặng quà nhu yếu phẩm cho nạn nhân. Điển hình trong công tác vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân là Hội các xã: Mỹ Hội, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Thành và thị trấn Cái Bè.

Ông Trần Văn Nhu- Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè thăm, tặng quà một nạn nhân ở xã Hậu Thành

Thông qua nhiều biện pháp quyết liệt, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè được củng cố kiện toàn về tổ chức ở mọi cấp, hoạt động đi vào nền nếp chất lượng hoạt động được nâng cao - đây là yếu tố quan trọng để gắn kết các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng, hướng họ tới nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn.

 Năm 2024, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Cái Bè, quán triệt sâu hơn Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”. Làm tốt công tác vận động nguồn lực để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân khó khăn. Tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

 

                                                                     Lê Huỳnh

                                                                                (Tỉnh hội Tiền Giang)

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác