Kết quả, Hội trong huyện đã huy động được 274.540.000 đồng, (Huyện hội vận động 100.200.000 đồng; Hội các xã, thị trấn 174.340.000 đồng). Từ nguồn tiếp nhận, toàn huyện đã trao tặng 567 xuất quà, bình quân mỗi nạn nhân nhận 3 phần quà (mức thấp nhất 700.000 đồng, cao nhất 2.000.000 đồng). Tổng giá trị quà tặng trong toàn huyện dịp này là 256.440.000 đồng. Trong đó Huyện hội 100.200.000 đồng; Hội các xã, thị trấn 156.240.000 đồng. Đặc biệt, Hội thị trấn Núi Thành huy động được 35.100.000 đồng; Hội xã Tam Xuân I được 18.000.000 đồng; Tam Hòa đạt 14.700.000 đồng; Tam Hiệp 14.500.000 đồng. 6 xã, thị trấn đã tham mưu cho UBND tỏ chức gặp mặt, trao quà tập trung cho nạn nhân. Những gia đinhg nạn nhân khó khăn, xã ít nạn nhân Hội tổ chức đoàn đến thăm trao quà.

Núi Thành: Tết năm 2023, Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
Trao quà Tết Nhân ái Qúy Mão tại thị trấn Núi Thành

Những nỗ lực của Hội huyện Núi Thành đã lan tỏa yêu thương, mang lại thành quả thiết thực, nạn nhân trên địa bàn đã được cộng đồng quan tâm, hỗ trợ quà, tăng cường điều kiện để họ đón Tết trong đầm ấm, yêu thương.