Tặng quà Tết tại huyện Trà Ôn
Tặng quà Tết tại huyện Trà Ôn

Mỗi phần quà trị giá 420 ngàn đồng (gồm có 220 ngàn đồng tiền mặt và gạo, mì gói). Tổng giá trị phúc lợi xã hội 126 triệu đồng, do Thầy Thích Phước Tồn vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ. Đây là hoạt động thường xuyên, định kỳ mỗi độ xuân về của Thầy.