• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thực trạng, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm giải quyết khiếu kiện về thực hiện chế độ người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học ở tỉnh Thái Bình

(Tiếp theo)

Bài 3

Hội nghị tiếp xúc với công dân thuộc diện phải ngừng trợ cấp chế độ 

Những năm qua, trước tình hình khiếu kiện kéo dài, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm giải quyết những tồn tại, bất cập trong thực hiện chính sách đối với người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH trên địa bàn, như: Kết luận số 03-KL/TU ngày 01/12/2020 và Thông báo số 123-TB/TU ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyỦy ban nhân dân tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh Thái Bình cũng chủ động tổ chức gặp, trao đổi với Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam để cùng tìm giải pháp phù hợp, vừa thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa bảo đảm quyền lợi của NNCĐDC.

Đặc biệt, ngày 30/8/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với công dân thuộc diện phải dừng trợ cấp người HĐKC và con đẻ của họ bị nhiễm CĐHH trên địa bàn, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ LĐTBXH, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương,… Tại Hội nghị đã có 6 ý kiến của công dân khiếu kiện; các ý kiến tập trung phản ánh 3 nhóm nội dung chủ yếu gồm: việc dừng thực hiện chính sách đối với công dân đang hưởng chế độ; hiện tượng nhiều người còn chưa đủ điều kiện vẫn đang được hưởng chế độ chính sách; nhân viên cơ quan chức năng hướng dẫn công dân làm thủ tục hồ sơ chưa thống nhất, dẫn đến sai sót. Các ý kiến đề nghị cơ quan chức năng các cấp thanh tra lại toàn diện việc thực hiện chế độ chính sách, nhất là với các trường hợp chưa đủ điều kiện vẫn được hưởng chế độ tại địa phương.

Các Cựu chiến binh trong Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và một số ban, bộ, ngành Trung ương 

Trả lời các ý kiến nêu ra, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương đã khẳng định: việc ng ừng thực hiện chế độ đối với người HĐKC và con đẻ bị nhiễm CĐHH tại Thái Bình được thực hiện theo đúng kết luận của Thanh tra Bộ LĐTBXH. Thời gian qua, các kiến nghị, đơn thư gửi đến các cơ quan Trung ương đều được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các công dân nếu có nhu cầu giám định lại sức khỏe để hưởng chế độ chính sách cần tuân thủ các bước, phối hợp với các cơ quan chức năng, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. BLĐTBXH luôn chỉ đạo để giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện để người có công không bị thiệt thòi, song phải “Đúng người, đúng chế độ”.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, PBT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số bộ, ngành Trung ương tại Hội nghị.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình luôn trân trọng và ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã tham gia hoạt động kháng chiến. Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh là: phải thực hiện nghiêm, đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm không để người HĐKC phải chịu thiệt thòi; bảo đảm công bằng trên trên cơ sở đúng pháp luật. Cơ quan chức năng cần tiếp tục thanh tra, xử lý theo đúng quy định; rà soát, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng từng trường hợp trước khi ra quyết định. Mặt khác, các cựu chiến binh cần phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, tinh thần, ý chí cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy còn những vấn đề cần tiếp tục giải quyết, nhưng cuộc đối thoại cơ bản đã thành công tốt đẹp; không còn tình trạng khiếu kiện đông người ở địa phương.

 

(Tiếp theo: Bài học kinh nghiệm)

 

Mạnh Dũng

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác