Trong thời gian 1 tháng điều dưỡng tại Làng Hữu nghị, các nạn nhân được sinh hoạt theo chế độ quy định, được chăm sóc y tế, điều dưỡng, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và đi tham quan…

Tỉnh Hội Nam Định đưa NNCĐDC đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Vân Canh
Lãnh đạo Tỉnh gặp mặt

Đây là một trong những nội dung thực hiện chương trình phối hợp hoạt động hàng năm giữa Hội Cựu chiến binh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã được ký kết, nhằm chia sẻ những hy sinh, mất mát của các cựu chiến binh nói chung và các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/dioxin nói riêng, đồng thời động viên những cựu chiến binh là nạn nhana chất độc da cam vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống hòa nhập cộng đồng./.

Phạm Hân

Văn phòng Tỉnh Hội