• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 được Quốc hội lựa chọn giám sát tối cao trong năm 2024.

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 diễn ra sáng nay 17/11.

Theo Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 được thông qua vào ngày 8/6/2023, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ em xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2024; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2022; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Bên cạnh đó là các báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội…

Đặc biệt, Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 (dự án sân bay Long Thành, dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025, dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, dự án đường Vành đai 3 TPHCM, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1)".

Ngoài ra, Quốc hội xem xét các báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Ka pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Nội dung Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 thể hiện trong Nghị quyết số 90/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025.

Kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2021-2025: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án.

Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2023; tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2023. Việc thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025...

Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2009 đến hết năm 2023".

Ngoài ra, Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát đối với 2 chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.

Căn cứ Chương trình giám sát của Quốc hội và điều kiện, tình hình thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình giám sát của mình, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nguồn: VOV.VN

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác