• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Dấu ấn 5 năm của Tỉnh hội Hà Giang

Hà Giang là tỉnh biên giới cực Bắc của Tổ quốc. Trải qua 3 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc toàn tỉnh có 69 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 2.266 liệt sỹ; 1.235 thương binh và có 1.004 NNCĐDC đang được hưởng chế độ hàng tháng. Trong những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh luôn được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tôn giáo, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân vượt qua khó khăn để vươn lên.

Để tạo dấu ấn trên các mặt công tác Hội, trước hết Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các ban, sở, ngành, Báo Hà Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn TN tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC.
Về xây dựng tổ chức Hội, trong 5 năm qua, Tỉnh hội luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn xây dựng các cấp Hội vững mạnh, bám sát cơ sở để tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa. Tỉnh hội chủ động phối hợp với Thường trực Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố về công tác nhân sự cán bộ trong tổ chức hội cấp huyện, đảm bảo vững mạnh; hướng dẫn cán bộ các huyện, thành Hội nâng cao kiến thức về công tác khảo sát lập hồ sơ làm nhà ở cho nạn nhân theo quy định; tổng kết 10 năm (2010 - 2020) về kết quả hoạt động Hội và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức Hội quần chúng có tính chất đặc thù.