Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký và các đồng chí Trưởng ban, Chánh Văn phòng và Ban Biên tập Tạp chí Da cam Việt Nam.

Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án 103 làm việc tại Trung ương Hội

Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án 103 làm việc tại Trung ương Hội
Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh trình bày báo cáo trong buổi làm việc

Thay mặt Trung ương Hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đã báo cáo tóm tắt chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế và tình hình hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Trong đó nêu rõ thực trạng tình hình tổ chức hội; những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế hoạt động và cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC hiện nay. Đồng thời, Chủ tịch Hội cũng đề xuất một số kiến nghị với Ban Chỉ đạo Đề án 103.

Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án 103 làm việc tại Trung ương Hội
Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu thảo luận

Trong thảo luận, các đại biểu làm rõ thêm về thực trạng tình hình tổ chức, hoạt động ở các hội thành viên, nhất là tình hình sáp nhập hội đang diễn ra tình trạng “Trăm hoa đua nở”; công tác phối hợp, mối quan hệ; cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo; hoạt động của quỹ NNCĐDC các cấp; về độ tuổi cán bộ hội,... Các ý kiến cũng nêu rõ về nhu cầu cần có “Luật về hội”; cần sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; cần ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, quy chế hoạt động của các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ,...

Đoàn Khảo sát Ban Chỉ đạo Đề án 103 làm việc tại Trung ương Hội
Ông Nguyễn Bá Bồng, Trưởng Ban Tổ chức-Chính sách phát biểu thảo luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu tài Vinh đánh giá cao các ý kiến thảo luận; đồng thời nhấn mạnh: Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam thực sự là hội đặc thù (nạn nhân là người tham gia kháng chiến và nhiệm vụ đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân). Đồng chí Phó Ban Dân vận Trung ương cũng khẳng định: Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thảo luận của buổi làm việc hôm nay cũng như ý kiến của các hội khác, trên cơ sở đó xây dựng Đề án đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn.

Mạnh Dũng