Ngày 06/12/2021 Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Hội Trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) tổ chức lớp tập huấn phần mềm quản lý thông tin nạn nhân chất độc da cam tại Trường Trung học sơ sở Nguyễn Đức Ứng huyện Long Thành.

Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc. Sau khai mạc bà Nguyễn Ánh Chí, Phó Giám đốc dự án DIRECT giới thiệu trực tuyến các dạng tật, dạng bệnh và cách thu thập; ông Phan Xuân Nam cán bộ dự án VNAH giới thiệu trực tiếp hệ thống quản lý thông tin nạn nhân chất độc da cam trên máy tính và trên hệ thống điện thoại, hướng dẫn cập nhật thông tin, thực hành nhập thông tin vào máy tính, hướng dẫn tìm kiếm thông tin, xuất báo cáo và hướng dẫn quản lý tài khoản và mật khẩu cho 23 cán bộ Hội của các xã thực hiện. Long Thành là huyện thứ 3 của tỉnh được tập huấn. Trước đó là huyện Định Quán, Nhơn Trạch được tập huấn và đã hoàn thành việc cập nhật thông tin nạn nhân trên phần mềm.

Ông Nguyễn Văn Khanh – Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc (trực tuyến) lớp tập huấn

Nguyễn Thị Hiên

Hội tỉnh Hội Đồng Nai