A. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam được thành lập ngày 10/01/2004 theo Quyết định số 84/2003/QĐ-BNV ngày 17/12/2003 của Bộ Nội vụ. Nhiệm vụ của Hội là: vận động các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; Hội là người bảo vệ, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Đến nay, hệ thống tổ chức Hội đã được thành lập ở 63/63 tỉnh, thành phố; 615/713 quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 6.551/11.161 xã, phường, thị trấn và hàng nghìn chi hội thôn, bản, tổ dân phố… với gần 400.000 hội viên.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có mối quan hệ, hợp tác với trên 60 tổ chức nhà nước, tổ chức phi chính phủ của các nước trên thế giới.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trải qua 4 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc:

1. Đại hội thành lập, ngày 10/01/2004 tại Hà Nội. Đại hội đã công bố danh sách Ban chấp hành Trung ương Hội, gồm 16 ủy viên:

- Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, được cử làm Chủ tịch Hội;

- Chủ tịch Danh dự là bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Các Phó Chủ tịch gồm:

+ Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Xuân Thu, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga/Bộ Quốc phòng (kiêm Tổng Thư ký);

+ Thiếu tướng Đỗ Xuân Diễn, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12/Bộ Quốc phòng ;

+ Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nhân, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2008 -2013) được tổ chức ngày 03/12/2008 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 87 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 19 ủy viên.

- Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Chủ tịch Hội.

- Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Đại hội suy tôn tiếp tục làm Chủ tịch Danh dự của Hội.

3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2013-2018) diễn ra ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2013 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 100 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 19 ủy viên.

- Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Đại hội bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội.

- Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Đại hội suy tôn tiếp tục làm Chủ tịch Danh dự của Hội.

4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra trong hai ngày 04 và 05 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội gồm 96 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Đại hội bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội; 5 Phó Chủ tịch Hội.

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Đại hội tiếp tục suy tôn làm Chủ tịch Danh dự của Hội.

B. Ngày 25/06/2004, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định lấy ngày 10/8 hằng năm là Ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.

C. Ghi nhận thành tích của Hội, ngày 8 tháng 7 năm 2011 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Hội bức trướng “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Năm 2011, Hội vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và năm 2016 Hội được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Hội còn vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý khác của các tổ chức quốc tế, các ban, bộ ngành và địa phương trong cả nước.