Kết quả rà soát của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh Hải Dương tiến hành tại 235 xã, phường, thị trấn từ tháng 8.2021 đến nay cho thấy, toàn tỉnh có 538 người (thuộc 514 hộ) là cháu, chắt của người từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Huyện Nam Sách có nhiều nhất (80 người), ít nhất là TP Hải Dương (20 người). Trong đó có 265 người không có khả năng lao động để tự nuôi sống bản thân, 123 người khả năng nhận thức hạn chế, số còn lại hầu hết mắc các dạng khuyết tật chân, tay, mắt và các di chứng rối loạn khác.

Hầu hết các hộ có cháu, chắt của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đều có nguyện vọng được hưởng chế độ nạn nhân chất độc hóa học để giảm bớt khó khăn.

Cuộc rà soát trên là cơ sở để Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp đề xuất các chủ trương, chính sách phù hợp dành cho cháu, chắt của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Nguồn: Báo Hải Dương điện tử