Thực hiện Công văn số: 300/TWH-ĐN ngày 20/7/2021 của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam “V/v khảo sát, điều tra, thống kê cháu, chắt của người bị nhiễm chất độc hóa học.

Ngay sau khi nhận được Công văn của Trung ương Hội, Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hải dương đã chủ động báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương Hội. Kịp thời ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo khảo sát, điều tra, thống kê số lượng thế hệ cháu (F2), chắt (F3) của nạn nhân chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, in ấn các loại mẫu biểu phục vụ cho quá trình khảo sát.

Tổ chức tập huấn ở cấp tỉnh với đầy đủ các thành phần như trong kế hoạch; cấp huyện cũng ra quyết định thành lập ban chỉ đạo và tiến hành tập huấn triển khai cho các tổ điều tra, khảo sát của các cơ sở thuộc quyền.

Hải Dương khảo sát, điều tra, thống kê cháu, chắt của người nhiễm chất độc hóa học

Kết thúc quá trình khảo sát, điều tra ở 235 xã, phường, thị trấn, đã thiết lập được 538 hồ sơ cháu, chắt của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó có 531 đối tượng là cháu nội, 07 đối tượng là cháu, chắt ngoại.

Hầu hết các hộ có cháu, chắt của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đều là các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng được hưởng chế độ nạn nhân chất độc hóa học để giảm bớt khó khăn.

Quá trình điều tra, khảo sát 100% (12/12) huyện, thành phố, thị xã, trong đó huyện Nam Sách có nhiều nhất (80 người), ít nhất là thành phố Hải Dương (20 người). Có 265 người không có khả năng lao động để tự nuôi sống bản thân; 123 người khả năng nhận thức hạn chế, số còn lại hầu hết mắc bị khuyết tật chân, tay, mắt và các di chứng rối loạn khác.

Thông qua cuộc khảo sát, điều tra, đây là cơ sở để Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tổng hợp, nghiên cứu đề xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban chủ trương, chính sách phù hợp dành cho cháu, chắt của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tỉnh hội Hải Dương