Ngày 25/5/2022 tại thành phố Bắc Giang, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh Bắc Giang, đã tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022. Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Trung tướng, PGS.TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Tham gia lớp tập huấn có 57 đồng chí là cán bộ cấp huyện, thành phố và một số cán bộ cấp xã (ưu tiên các đồng chí cán bộ mới, chưa được tập huấn).

Chương trình, nội dung tập huấn đã tập trung vào các chuyên đề như: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về giải quyết hậu quả của chất độc hóa học; Công tác vận động xây dựng quỹ chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC; Công tác kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn lập hồ sơ NNCĐDC; Công tác chính sách, thi đua khen thưởng; Mẫu biểu thống kê, báo cáo; Kỹ năng viết tin, bài, ảnh về NNCĐDC.

Trung tướng, PGS,TS Đặng Nam Điền phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, Trung tướng, PGS,TS Đặng Nam Điền đã thông báo một số tình hình hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Vụ kiện của bà Trần Tố Nga đòi công lý cho NNCĐDC; công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với NNCĐDC, trong đó có nạn nhân là thế hệ thứ 3, thứ 4... Đồng chí cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.

Đồng chí Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh phát biểu

Đồng chí Thân Văn Nhau, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh thông báo: Vừa qua, Tỉnh hội đã tham mưu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ tháng 8, trong đó có việc quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Việc phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh cũng được triển khai bằng các hoạt động thiết thực, trong đó có chỉ tiêu: mỗi cựu chiến binh ủng hộ NNCĐDC 2.000đ/năm.

Quang cản lớp tập huấn

Đặc biệt, quá trình tập huấn, các đồng chí cán bộ hội còn có dịp trao đổi kinh nghiệm công tác; đề xuất các vướng mắc, khó khăn từ cơ sở. Trong đó có nhiều ý kiến đề nghị: Về chế độ thù lao cho cán bộ hội chuyên trách cấp huyện, cấp xã; Về thời hạn được xét Kỷ niệm chương Vì NNCĐDC như quy định hiện nay (phải đủ 10 năm công tác) là quá dài. Vì nhiều cán bộ sau 5 – 7 năm tham gia công tác, mặc dù trách nhiệm rất cao nhưng do điều kiện sức khỏe, tuổi tác,... nghỉ thì không được Kỷ niệm chương. Nên quy định nếu công tác đủ 05 năm thì được tặng Kỷ niệm chương./.

Mạnh Dũng