• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Quảng Nam: Tập huấn kỹ thuật trồng rau sạch cho nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật

Trong 2 ngày 05-06/6/2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh  tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau sạch cho cán bộ, nhân viên Tỉnh hội, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật (Trung tâm) theo chương trình Đào tạo nghề được hỗ trợ từ Qũy Phát triển Châu Á (ADF).  

Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng và chăm sóc cho 45 cháu là NNCĐDC và trẻ em khuyết tật (TEKT) có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình Đào tạo nghề cho NNCĐDC và TEKT tại Trung tâm do Qũy Phát triển Châu Á hỗ trợ (2024 - 2026), với nguồn kinh phí là: 145 triệu đồng, giai đoạn đầu: 72,5 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc trong công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC và TEKT đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm cũng như trẻ em khuyết tật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có cơ hội được học nghề tại Trung tâm.

Kỹ sư Đoàn Thị Văn Công, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau sạch