• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội tỉnh Thái Bình: Phát động phong trào thi đua năm 2023

Sáng 17/02/2023 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Bình tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 được Hội xác định là tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 ở cả 3 cấp Hội theo đúng quy định, trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, động viên hội viên trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị ở địa phương. Phong trào thi đua được Hội tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Các Huyện hội ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2023

Một là : Chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trong tình hình mới và Quyết định 2215/QĐ- TTg ngày 20/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; Quyết định 1101/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch hành động số khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021- 2030.

Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cùng với Hội các cấp tổ chức Đại hội Hội NNCĐDC/dioxin các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Hội và phù hợp với tỉnh hình của địa phương. Đại hội cấp xã phường, thị trấn xong trước quý II, Đại hội cấp huyện, thành phố xong trước quý III và Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trong quý IV năm 2023.

Hai là: Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu cuối năm 2023, có 45% tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 50% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ. Tỉnh hội phấn đấu được nhận cờ đơn vị xuất sắc của UBND tỉnh.

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” gắn với các hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, kỷ niệm 20 năm Thành lập Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; triển khai các hoạt động kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2023); tổ chức tốt “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam (từ ngày 01 đến 31/8/2023) thiết thực hiệu quả, có sức lan tỏa và ý nghĩa giáo dục cao.

Các cấp Hội tích cực vận động Hội viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chinh sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần xây dựng địa phương ổn định và phát triển.

Bốn là: Chủ động, tích cực vận động xây dựng nguồn lực, phấn đấu toàn tỉnh vận động đạt 10 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh hơn 2 tỷ, cấp huyện và xã bình quân 800 triệu đến 1 tỷ/ huyện ( không bao gồm ngân sách nhà nước, chỉ bao gồm cả giá trị quà, hiện vật từ nguồn vận động). Tổ chức phát động hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia “Nhắn tin từ thiện vì nạn nhân chất độc da cam” Năm 2023.

Hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân bằng nhiều hình thức phong phú, tập trung cho các trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có nhiều nạn nhân. Hỗ trợ nạn nhân tham gia tẩy độc cải thiện sức khỏe, tặng quà động viên nạn nhân nhân các dịp lễ, tết.

Năm là: Đẩy mạnh hoạt động đối thoại nhân dân và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng trong tỉnh hình mới. Tiếp tục ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga.

Sáu là: Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ cho Hội đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các cấp Hội không có hiện tượng tham ô, tham nhũng trong quản lý Quỹ NNCĐDC, tài sản, kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vận động.

Nguyễn Công Liêm

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác