Đến dự Hội nghị có đại diện UBND tỉnh, lãnh đạo Ban Ban dân vận Tỉnh ủy; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ, Tài chính; 09 chủ tịch Hội cấp huyện và các vị trong Ban chấp hành tỉnh Hội.

Hội tỉnh Thừa Thiên Huế sơ kết 6 tháng đầu năm  và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Hội nghị tập trung nghiên cứu báo cáo của Thường trực Tỉnh Hội

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Chỉ thị 43 của Ban Bí thư tiếp tục được cấp ủy, chính quyền và các cấp Hội quán triệt, triển khai tích cực, chủ động; Hoạt động tuyên truyền tập trung vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch.

Công tác tổ chức, Hội các cấp tiếp tục được kiện toàn: Cấp tỉnh có 21 vị trí Ủy viên Ban chấp hành (gồm 01 Chủ tịch và 02 PCT chuyên trách; Ban kiểm tra 03 vị); 09/09 Hội cấp huyện: 102 vị ủy viên Ban chấp hành (18 Chủ tịch và PCT), 84 ủy viên BCH; cấp xã có 61 tổ chức cơ sở đã được thành lập mới, 10 Ban liên lạc và 142 chi hội thôn bản đang hoạt động có hiệu quả; toàn tỉnh có trên 3.100 hội viên đang sinh hoạt trong các tổ chức Hội;

Công tác vận động nguồn lực trong 06 tháng đầu năm 2022 đã huy động Hỗ trợ cho nạn nhân dịp tết cổ truyền 1,2 tỷ đồng; chuẩn bị cho ngày 10/8 là 185,6 triệu đồng; làm mới 01 nhà với kinh phí 150 triệu đồng (do binh chủng Hóa học tài trợ), sửa chữa 11 nhà nạn nhân xuống cấp với kinh phí 165 triệu đồng; cấp 30 chiếc xe đạp cho con, cháu nạn nhân do quỹ Hoa hòa bình tài trợ; hoàn chỉnh hồ sơ tiếp nhận 140 triệu đồng từ Qũy NNCĐDC Việt Nam hỗ trợ hộ gia đình nạn nhân vay vốn (lãi suất 0%/năm), xoay vòng trong 02 năm…

6 tháng cuối năm 2022, Hội nghị tập trung bàn các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch năm. Trong đó, một số nhiệm vụ chính là:

Thứ nhất, các cấp Hội chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 theo hướng dẫn số 49/HD-TƯH ngày 16/3/2022 của Trung ương Hội, chỉ đạo của Tỉnh ủy tại công văn số781-CV/TU ngày 07/4/2022, của UBND tỉnh tại công văn số 2961/UBND-XH ngày 29/3/2022 và hướng dẫn của Tỉnh hội. Trong đó, cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác nhân sự để đảm bảo hoạt động cho nhiệm kỳ 2023-2028 và kế cận cho nhiệm kỳ tiếp theo; Thứ hai, các cấp Hội chủ động, phối hợp, tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để huy động nguồn lực tài trợ, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình nạn nhân có nhiều khó khăn trong cuộc sống; Thứ ba, chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình trong dịp 10/8 để biểu dương các NNCĐDC, người nuôi dưỡng nạn nhân tiêu biểu, tôn vinh các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong đồng hành giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân. Thứ tư, Hội phối hợp với hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức an dưỡng cho một số nạn nhân chất độc da cam được lựa trọn từ cơ sở. Thứ năm, làm tốt công tác tuyên truyền về kỷ niệm 61 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022), tôn vinh gương những nạn nhân vượt qua chính mình, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống; phản ánh kịp thời, cụ thể các hoàn cảnh gia đình nạn nhân gặp nhiều khó khăn, nhằm lan tỏa sự đồng cảm và kêu gọi sự đóng góp, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Hội nghị miễn nhiệm 02 Ủy viên BCH tỉnh Hội và bầu bổ sung ông Lê Trung Kiên, Chủ tịch Hội huyện Phú Vang vào BCH Tỉnh hội (nhiệm kỳ 2018-2023). Thường trực tỉnh Hội xin ý kiến Ban chấp hành tỉnh Hội về dự kiến nhân sự lãnh đạo chuyên trách của Tỉnh hội trong nhiệm kỳ 2023-2028. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đại diện UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội, nhất là các vị trong Thường trực Hội cấp tỉnh, cấp huyện trong quan tâm chăm sóc hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn. đại diện UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp Hội cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Hội các cấp nhiệm kỳ sắp tới. Trước mắt các cấp Hội chuẩn bị cho việc thăm hỏi nạn nhân và gia đình nạn nhân da cam dịp 61 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022). Thay mặt Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Chung, Chủ tịch tỉnh Hội tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và hứa trước Hội nghị sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, tổ chức thành công Đại hội Hội các cấp nhiệm kỳ 2023-2028./.

Nguyễn Hữu Quyết

PCT Tỉnh hội Thừa Thiên Huế