Quận hội Bình Thủy, thành phố Cần Thơ hiện có 855 hội viên, 625 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 173 nạn nhân không tự phục vụ được và nhiều nạn nhân khác có cuộc sống khó khăn, thời gian qua Hội đã vận động để mỗi tháng có 80 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp địa chỉ đỏ, thêm gạo, nhu yếu phẩm và hỗ trợ đột xuất khi ốm đau, từ những kết quả thực hiện được và nhu cầu của nạn nhân và để tăng cường tổ chức các hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn quận.

Sau thời gian nghiên cứu, được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy (Công văn số 1882/UBND-VX, ngày 23/5/2022), Quận hội Bình Thủy phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức triển khai 02 mô hình “Tổ Y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại gia đình” và “Vận động xã hội Chung tay chăm sóc suốt đời cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng”.

Hai mô hình trên được thực hiện từ năm 2022 thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội, với chủ đề của Đại hội “Đổi mới – Hướng về cơ sở – Hướng về nạn nhân”, góp phần cùng quận thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.

Kim Đời

Hội thành phố Cần Thơ