• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Đà Nẵng triển khai công tác chuẩn bị Đại hội các cấp Hội nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 16/9/2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban nhằm quán triệt triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các quận, huyện, phường, xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Hội nghị giao ban triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội các cấp Hội trên địa bàn Đà Nẵng

Theo công văn số 138/HDĐH ngày 22/8/2022 của Thành hội Đà Nẵng về hướng dẫn Đại hội: Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin các quận, huyện, phường, xã nhiệm kỳ 2023-2028 trên địa bàn Đà Nẵng sẽ thực hiện vào quý 2/2023. Đại hội có chủ đề “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”; phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”. Đại hội sẽ tập trung tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nhiệm kỳ 2018 -2023; xác định chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ tới; đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Thành hội Đà Nẵng khóa IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023), báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp trên, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Theo công văn trên, Đại hội đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin các quận, huyện, phường, xã, nhiệm kỳ 2023-2028 của thành phố Đà Nẵng sẽ được tiến hành trong thời gian nửa ngày hoặc 1 ngày gồm: Đại hội trù bị và Đại hội chính thức. Thời gian tổ chức Đại hội sẽ căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương. Đối với cấp phường, xã sẽ Đại hội hoặc tổ chức Hội nghị và hoàn thành xong trong tháng 4/2023. Đại hội của Hội cấp quận, huyện phải hoàn thành xong trong tháng 6/2023; Đại hội thành phố dự kiến vào tháng 8/2023. Về số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành cấp phường, xã từ 3-5 ủy viên; Cấp quận, huyện từ 09 ủy viên trở lên, nhưng không quá 17 ủy viên. Về công tác nhân sự Đại hội thực hiện theo kết luận số 32-KL/TW ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Công văn số 1940-CV/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, Thành hội Đà Nẵng đã triển khai và định hướng cho Hội các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, kinh phí Đại hội theo hướng dẫn của Thành hội; chủ động báo cáo xin chủ trương tổ chức Đại hội của Quận, Huyện ủy, UBND, Ban Dân vận và Phòng Nội vụ huyện chỉ đạo và thực hiện.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác