• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Đà Nẵng với Tạp chí Da cam Việt Nam

Trong sự phát triển chung của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tạp chí Da cam Việt Nam ra đời là cơ quan ngôn luận của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, là diễn đàn của NNCĐDC Việt Nam. Tạp chí thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà nước; các hoạt động công tác của tổ chức Hội; đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên và NNCĐDC. Tạp chí đã góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và các cấp Hội ở địa phương trên phạm vi cả nước.

Về nội dung tin, bài, hình ảnh ngày càng được nâng lên đạt hiệu quả, chất lượng và phong phú đa dạng theo các chuyên mục đã góp phần tuyên truyền và quán triệt những nội dung về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị từ Trung ương đến địa phương. Qua theo dõi, và cập nhật, hiện nay Tạp chí Da cam Việt Nam là một trong những tạp chí được bạn đọc, nhất là hội viên Hội NNCĐDC/dioxin các cấp mến mộ, tin tưởng. Riêng Thành hội Đà Nẵng trong nhiều năm qua cho đến nay mỗi quý Thành hội đặt mua tạp chí để cung cấp cho Hội cơ sở và hội viên tuyên truyền, trong đó cán bộ, nhân viên cơ quan Thành hội và các Trung tâm trực thuộc đều có tạp chí hàng tháng (đối với tạp  chí in), hàng ngày (đối với tạp chí điện tử), đó là minh chứng về sự tin cậy, yêu thích của bạn đọc đối với Tạp chí Da cam Việt Nam.

Trong xã hội hiện nay, sự bùng nổ và phát triển của thông tin, các trang mạng xã hội ngày càng tăng. Thông tin trở thành sức mạnh, có tác động trực tiếp tới công tác quản lý và tổ chức đời sống xã hội, thói quen, nhận thức, tâm tư tình cảm và hành động của mỗi cá nhân. Có thể khẳng định, xã hội càng phát triển thì báo chí, truyền thông càng có vị trí, vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đời sống hàng ngày.

Hội viên Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng với Tạp chí Da cam Việt Nam