• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Hải Phòng: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát  

Xây dựng Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hải Phòng vững mạnh, trong đó, Công tác Kiểm tra - Giám sát được chú trọng, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, đúng quy định của pháp luật, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.   

 

 

 

Nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Kiểm tra các cấp Hội đã tiến hành kiểm tra 304 cuộc theo kế hoạch, trong đó Thành hội kiểm tra 28 lượt quận, huyện Hội và trực tiếp giám sát  28 Hội, chi Hội cơ sở; giải quyết 3 đơn thư hỏi về thủ tục và chế độ được hưởng trợ cấp nạn nhân chất độc da cam; Ban Kiểm tra các Hội quận, huyện kiểm tra 248 lượt tổ chức Hội xã, phường, thị trấn đạt 100 % kế hoạch đề ra.

Thông qua hoạt động kiểm tra - giám sát gắn kết chặt chẽ hơn giữa lãnh đạo Thành hội với lãnh đạo các quận, huyện và cơ quan ban, ngành các địa phương; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin; sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương cho các hoạt động của các cấp Hội ngày càng tốt hơn. Bảo đảm cho Hội hoạt động theo điều lệ và các quy chế hoạt động của các tổ chức hội, giúp các tổ chức hội chấp hành đúng quy định thu – chi tài chính, hệ thống sổ sách ghi chép theo dõi đầy đủ, rõ ràng, quyết toán chi tiêu cụ thể, công khai minh bạch, đúng mục đích và quy định của pháp luật. Hoạt động kiểm tra - giám sát của các cấp hội đã gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hội, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh; công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam hiệu quả thiết thực hơn.

Phát huy kết quả đã đạt được, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội và Thành phố, với tư tưởng chỉ đạo “ Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả - Nhân ái và Vì nạn nhân chất độc da cam”. Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra các cấp Hội tập trung triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra - giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IV, nhiệm kỳ 2023-2028, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố đề ra đó là: Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra các cấp hội chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra - giám sát bảo đảm tính toàn diện, chú ý có trọng tâm, trọng điểm đưa các hoạt động công tác kiểm tra - giám sát vào nền nếp, chất lượng và hiệu qủa thiết thực. Tập trung kiểm tra - giám sát việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nhiệm vụ; chấp hành Nghị quyết, Điều lệ Hội và việc thực hiện toàn diện các mặt hoạt động công tác hội; tăng cường kiểm tra - giám sát hoạt động thu - chi tài chính, sử dụng Quỹ, bảo đảm công khai minh bạch và đồng thuận cao; phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028, 100 % các cấp Hội được kiểm tra; mỗi quận, huyện Hội được kiểm tra ít nhất 1 lần với nội dung toàn diện hoặc chuyên đề. Ban Kiểm tra các cấp tăng cường nắm tình hình, chủ động giúp Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội kịp thời giải quyết, cũng như phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm trong các hoạt động công tác hội; Thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn Ban Kiểm tra, cán bộ kiểm tra ở các cấp hội đủ về số lượng, làm tốt công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra – giám sát đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra – giám sát.

Năm 2024, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội V, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Đại hội IV, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của thành phố, Trung ương Hội và hướng dẫn của Ban Kiểm tra Trung ương Hội, với quyết tâm: Nâng cao hiệu  quả  công tác kiểm tra – giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Từ nhận thức đúng dắn, với kế hoạch cụ thể gắn với nội dung nhiệm vụ, chỉ tiêu rõ ràng, cùng những biện pháp sáng tạo linh hoạt, công tác kiểm tra - giám sát của Thành hội Hải Phòng sẽ có bước phát triển mới đạt chất lượng, hiệu quả cao trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Lê Văn Hoan

Trưởng Ban Kiểm tra Thành hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác