• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Quảng Ngãi tập huấn nghiệp vụ năm 2024

Sáng 17/6/2024, tại hội trường Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ngãi, Hội Nạn nhân chất độc dacam/dioxin thành phố Quảng Ngãi tổ chức Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2024. Dự tập huấn có 46 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Hội thành phố và Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội của 23 xã, phường trên địa bàn.  

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Sau Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, cán bộ chủ trì ở Hội cơ sở có nhiều thay đổi, với phương trâm “hướng về cơ sở, hướng tới nạn nhân”, Thường trực Thành hội Quảng Ngãi xác định nội dung tập huấn năm 2024 là: Quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam"; Một số quy định về người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ và một số quy định hồ sơ công nhận NNCĐDC, làm rõ một số vấn đề xung quanh chế độ đối với nạn nhân thế hệ thứ 3; triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ  2023 -2028; Kế hoạch thực hiện tháng hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam” nhân 63 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2024); triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và kỹ năng hoạt động Hội.

Báo cáo viên là cán bộ chủ trì của Thành hội, chuyên viên của phòng LĐ-TB&XH huyện. Trong quá trình tập huấn, song song với tiếp thu nội dung báo cáo viên truyền đạt, cán bộ đã trao đổi, thảo luận những vấn đề thực tiễn phát sinh và qua lớp tập huấn năm 2024, cán bộ Hội trong thành phố Quảng Ngãi tiếp cận được những chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khắc phục thảm họa da cam, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam và phương pháp, nền nếp hoạt động của Hội... góp phần nâng cao kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ Hội, đây là cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Xuân Thương

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác