Thành lập Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Báo Lao động

Theo đó, Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội, tên giao dịch tiếng Anh là Hanoi Capital Press Center (HANOI CPC), trụ sở tại số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng. Trung tâm có nhiệm vụ là đầu mối tổ chức hoạt động cung cấp thông tin báo chí; tiếp nhận các câu hỏi, ý kiến của công dân, tổ chức trên internet và trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy địn