• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh Cà mau triển khai “Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2022-2030”

Ngày 10/02/2022, Ủy ban nhân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND (ngày 10.01.2022) về “Hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học /dioxin giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh”.

Kế hoạch ban hành nhằm hoàn thành xử lý các điểm, các khu vực bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin còn tồn lưu sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh; kiểm soát toàn bộ các nguy cơ ảnh hưởng của chất độc hóa học/dioxin đến môi trường và sức khỏe con người để không gia tăng nạn nhân; rà soát, xác định các nạn nhân chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ nạn nhân vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Kế hoạch xác định cụ thể những mục tiêu:

- Đến năm 2025 kiểm soát được trên 85% nguy cơ phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin từ các khu vực ô nhiễm, đến năm 2030 đạt 100% để không làm gia tăng nạn nhân ở các khu vực này.

- Đến năm 2025 xác định được trên 90% nạn nhân, đến năm 2030 hoàn thành việc xác định nạn nhân qua các thế hệ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước để cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

- Đảm bảo 100% phụ nữ có thai tại các vùng ô nhiễm nặng, 100% nạn nhân được quản lý thai nghén, được tư vấn sinh sản nhằm giảm nguy cơ gia tăng nạn nhân ở các thế hệ tiếp theo. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin đáp ứng các yêu cầu quản lý các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh.

- Khẩn trương tố chức rà soát, kiến nghị để hoàn thiện các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn cụ thế tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, sớm hoàn thành việc xác định toàn bộ những nạn nhân qua các thế hệ; nghiên cứu, tham mưu đề xuất điều chỉnh các quy định nhằm bảo đảm các nạn nhân được hưởng mức chế độ, chính sách của Nhà nước phù hợp đế có thế cải thiện chất lượng cuộc sống, được tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Giải pháp thực hiện Kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tô chức, cá nhân trong và ngoài nước đế thúc đẩy mạnh mẽ công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền trên các kênh truyền thông có uy tín; tổ chức các dự án, chương trình tuyên truyền về những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong xử lý ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin; kết quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; nâng cao nhận thực đế chủ động phòng tránh phơi nhiễm, giảm thiểu tác hại đối với con người.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Cấp ủy, Chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo đối mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, các quy định về chế độ un đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 và các văn bản có liên quan.

- Thường xuyên tố chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước kết hợp với các chương trình, dự án, đề án từ nguồn vốn huy động của các tố chức, cá nhân trong nước, quốc tế theo quy định của pháp luật, bảo đảm tất cả các nạn nhân được cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vượt qua khó khăn, được tạo điều kiện thuận lợi về việc làm phù hợp, đế có thê hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục tố chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thông kê, xác định nạn nhân, tố chức nghiên cứu bổ sung đối tượng là thế hệ thứ 3, thế hệ tiếp theo và những người làm nhiệm vụ ở các điếm nóng bị ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin từ sau ngày 30/4/1975 đến nay.

-Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy vai trò của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 33 (Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam) trong chỉ đạo, điều phối, phối hợp liên ngành. Kiện toàn tổ chức, đào tạo, bố trí cán bộ phù họp, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, tiếp tục xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin, đảm bảo đến năm 2025 các cơ quan, đơn vị được nâng cao năng lực ở mức tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đánh giá, kiếm soát, xử lý, chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống của nạn nhân, quản lý hiệu quả các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh.

-Tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án, đề án, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin đối với sức khỏe con người, môi trường, chú trọng các nghiên cứu giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong xác định nạn nhân qua các thế hệ; tổ chức nghiên cứu, tiếp thu công nghệ kiếm soát, xử lý ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin; tố chức nghiên cứu, áp dụng các mô hình tiên tiến, tham mưu xây dựng các dự án hình thành trung tâm chăm sóc, chữa trị, phục hôi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo việc làm phù họp với nạn nhân, tố chức nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến phát hiện sớm, can thiệp sớm dị tật, khuyết tật, quản lý thai nghén, tư vấn sinh sản cho nạn nhân và các đối tượng có nguy cơ.

-Tiếp tục tăng cường họp tác quốc tế để thu hút sự quan tâm, ủng hộ của các nước, các tố chức quốc tế trong bảo đảm nguồn lực tài chính, trang thiết bị, công nghệ, đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu áp dụng mô hình xã hội hóa trong nâng cao năng lực và triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này và đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ có liên quan nhằm hoàn thành tốt kế hoạch./.

Văn phòng Tỉnh hội Cà Mau.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác