Tại lớp tập huấn, các đại biểu được ông Phạm Ngọc Tảo, Phó Giám đốc sở Lao Động-Thương Binh và Xã hội tỉnh Long An giới thiệu về các điều khoản mới so với các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, nhất là so với Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”; Ông tập trung nêu rõ các điều khoản được quy định mới đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tỉnh hội Long An, tập huấn Nghị định 131/2021/NĐ-CP
Quang cảnh Lớp tập huấn Nghị định 131/2021/NĐ-CP

Cuối hội nghị tập huấn, ông Phạm Ngọc Tảo trực tiếp trả lời những ý kiến của các đại biểu phát hiện trong hoạt động thực tiễn của Hội cấp địa phương và cơ sở. Ý kiến giải đáp của lãnh đạo sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo Tỉnh hội rất cụ thể, cặn kẽ, sát thực tế đang diễn ra ở địa phương.

Sau lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội tham dự đã tiếp thu nhiều tri thức mới, đủ tự tin điều hành hoạt động Hội hiệu quả, đúng quy định Pháp luật./.

Nguyễn Quang Rại