Tỉnh hội Phú Yên tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024
Hội nghị BCH Tỉnh hội Phú Yên lần thứ V

Hội nghị đã thảo luận và khẳng định ddiều tra, khảo sát, thống kê xã hội học thế hệ thứ 3 (cháu) thế hệ thứ 4 (chắt) của người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ban chấp hành và các cấp hội cần nỗ lực hoàn thành.

Nguyễn Phú Thái-Tỉnh hội Phú Yên