Tỉnh hội Phú Yên: Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành  lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024
Quang cảnh Hội nghị

Ngày 22 tháng 6 năm 2022 Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời thông qua Kế hoạch Điều tra, khảo sát, thống kê thế hệ thứ 3 (cháu) thế hệ thứ 4 (chắt) của người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh; đây là công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm mà tập thể Ban chấp hành và các cấp hội cần nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ do Trung ương Hội giao./.

Trần Văn Thái - Tỉnh hội Phú Yên