Sáu tháng đầu năm 2022, các cấp Hội trong toàn tỉnh duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt của Hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tỉnh hội đã tổ chức thành công lớp tập huấn rà soát, thống kê nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh cho cán bộ hội của 04 huyện (Minh Long, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Ba Tơ) và 49 xã, phường, thị trấn với 62 người tham dự. Đẩy mạnh phong trào “thi đua yêu nước” do UBND tỉnh phát động và phong trào thi đua “vì nạn nhân chất độc da cam” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động. Phát triển 94 hội viên, tổng số hội viên hiện nay của toàn tỉnh là 12.068 hội viên. Các cấp hội có nhiều cố gắng trong vận động nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân, toàn hội đã vận động được 3.301.871.000đồng; trong đó Tỉnh hội vận động được 918.710.000đồng; các Huyện hội, thị xã, thành phố vận động được: 419.473.000đồng; Hội các xã, phường, thị trấn vận động: 1.195.862.000 đồng. Từ nguồn tiếp nhận Hội các cấp đã hỗ trợ, tặng 6.274 suất quà, hỗ trợ 2 suất trợ cấp khó khăn, 20 xe lăn và 1 khung tập đi cho nạn nhân… với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng.

Ban Kiểm tra Tỉnh hội đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại Hội huyện Nghĩa Hành, huyện Sơn Tịnh và Hội huyện Minh Long theo đúng kế hoạch đạt được mục đích. Qua kiểm tra, giám sát chỉ rõ những điểm mạnh, những thiếu sót tồn tại, giúp Hội các cấp hoạt động đúng điều lệ, quy chế, ngăn ngừa tiêu cực.

Về công tác tuyên truyền thực hiện cấp Tạp chí Da cam đến các cơ quan, đơn vị, sở, ngành chức năng có liên quan và Thường trực Hội các huyện, thị xã, thành phố nhằm cập nhật hoạt động của các hội trong cả nước, tuyên truyền về thảm họa da cam. Có 20 tin, bài được đăng trên Tạp chí Da cam Việt Nam; Websites của Hội tỉnh sử dụng 17 tin, 5 bài, hình ảnh về hoạt động của Hội các cấp; 30 tin được phát trên đài huyện, xã, phường…

Tỉnh hội Quảng Ngãi triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng  cuối năm 2022

6 tháng cuối năm 2022, toàn Hội tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; tuyên truyền các hoạt động nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2022). Xin chủ trương và hướng dẫn, chỉ đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 -2028. Tích cực, chủ động trong vận động nguồn lực xây dựng quỹ hội, tạo kinh phí chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân…

Hội nghị thống nhất bầu ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Quảng Ngãi bổ sung vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023 (thay ông Đỗ Tiến Tân).

Tin, ảnh: Ẩu Ly - Nhật Hiền