Tổ chức đại hội nhiệm kỳ cấp xã, phường của Thành hội Mỹ Tho
Đại hội nhiệm kỳ III (2022-2027) Hội xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho

Đến nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong khâu lựa chọn nhân sự đặc biệt chức danh Chủ tịch hội, Thường trực Thành hội đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội cơ sở chuẩn bị văn kiện, nhân sự bầu Ban chấp hành… Đến tháng 6/2022, đã có 11/16 đơn vị Hội hoàn thành Đại hội gồm: Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 7, Phường 8, Phường 9, xã Đạo Thạnh, xã Mỹ Phong, xã Tân Mỹ Chánh, xã Phước Thạnh và xã Thới Sơn. Hội các xã còn lại đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chờ thông qua văn kiện, ý kiến thẩm định của Phòng Nội vụ thành phố, phấn đấu cuối quý II/2022 sẽ hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ (riêng Phường Tân Long đến năm 2023).

Qua theo dõi Đại hội của 11 Hội cơ sở, Thường trực Thành hội đánh giá có 3 Hội đại hội đạt kết quả tốt, chất lượng cao là: Hội Phường 9, Mỹ Phong, Đạo Thạnh.

Trong chương trình Đại hội, nhiều Hội đã tôn vinh cá nhân đã nghỉ tham gia BCH, thôi giữ chức Chủ tịch, Phó chủ tịch các Chi hội ấp, khu phố; khen thưởng các tập thể, cac nhân có thành tích hoạt động tốt trong nhiệm kỳ qua.

Tổ chức đại hội nhiệm kỳ cấp xã, phường của Thành hội Mỹ Tho
Khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc cuối nhiệm kỳ

Kết quả Đại hội nhiệm kỳ III của 11/16 đơn vị Hội xã, phường thể hiện quyết tâm cao của của cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; sự hướng dẫn chỉ đạo của Hội cấp trên và sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Nguyễn Thành Tư

Phó CT Thành hội Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang