Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh Hội, Trung tâm Bán trú VAVA Quảng Bình, chuyển đổi chương trình " Tẩy độc 15 ngày" sang" Tư vấn chăm sóc sức khỏe, xông nhiệt giải độc, phục hồi chức năng" trên bộ thiết bị của Chính phủ Nhật bản tài trợ. Chương trình thực hiện tập trung bán trú 07 ngày, phù hợp với điều kiện nạn nhân tuổi cao, thời tiết mùa hè nắng nóng. Mô hình trên nhận được sự đồng tình cao của Thường trực Hội huyện, thành phố, thị xã và hội viên nạn nhân chất độc da cam.

Đây là chủ trương đúng đắn, tạo cơ hội cho nhiều nạn nhân được đến Trung tâm Bán trú để chăm sóc sức khỏe; mức hỗ trợ cho mỗi người một đợt là 4.000.000đ, Tỉnh hội chi 2.000.000đ, Hội cấp dưới chi 2.000.000đ. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã tổ chức được 08 đợt, đón 167 người đến thực hành chương trình bán trú, tổng số tiền chi phí hỗ trợ 668.000.000đ. Công tác chăm sóc sức khỏe bảo đảm oan toàn, nuôi dưỡng ăn 100.000đ người/ngày, cải thiện sức khỏe tốt. Đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Ông Nguyễn Quốc Trị, Chủ tịch Tỉnh hội thường xuyên dự tổ chức khai mạc và bế mạc các đợt để lắng nghe ý kiến phản ánh, phát biểu chỉ đạo rút kinh nghiệm cho đợt sau chu đáo hơn. Sáu tháng cuối năm 2022, Trung tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trong năm chăm sóc sức khỏe, xông nhiệt giải độc, phục hồi chức năng từ 300 đến 350 người, đây cũng là tiêu chí thi đua năm 2022.

Trung tâm Bán trú VAVA Quảng Bình, chuyển đổi Chương trình Xông hơi tẩy độc
Bế mạc đợt 08 chương trình (nạn nhân chất độc da cam thành phố Đồng Hới)

Tỉnh hội Quảng Bình