Viếng em

(Với em trai: Liệt sỹ Trương Quang Sinh)

Viếng em
Nhà thơ Trương Quang Thứ (người đang đứng) thắp hương viếng em trai tại Nghĩa trang

Bạn bè đồng đội năm xưa

Người thân lần lượt đón đưa về rồi

Phương Nam xa cách vợi vời

Em còn nằm lại cuối trời Kiên Giang.

Bốn mươi năm ngắn tày gang

Mẹ cha cũng đã khuất ngàn mây xanh

Còn lời hò hẹn gia đình

Vẫn đau đáu nặng khối tình không tan.

Nước non giặc dã đã an

Em nằm ngủ giữa gió ngàn cỏ hoa

Bao người lính trẻ gần xa

Máu xương gửi lại sơn hà biên cương

Trắng mồ viễn xứ tang thương

Quên mình dang dở đoạn trường ước mơ…

Bốn mươi năm thoắt ngày xưa

Bốn mươi năm mới như vừa thoáng qua

Khóc em ứ nghẹn xót xa

Ước sao được phút cả nhà đoàn viên!…

Trương Quang Thứ