Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang: Có một nhiệm kỳ đổi mới và phát triển bền vững

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Đến nay đã trải qua 3 kỳ Đại hội và đang tiến tới Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 vào tháng 12/2019. Nhiệm kỳ qua, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt mức các chỉ tiêu được giao.