• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hưng Phúc Tự hào là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện Hưng Nguyên

Xã Hưng Phúc cách thành phố Vinh hơn 5 km về phía Nam, theo đường tỉnh lộ 542b, với diện tích tự nhiên 500,06 ha, trong đó đất trồng trọt là 295ha; Toàn xã có 1.095 hộ với 4.411 nhân khẩu. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Hưng Phúc là xã đầu tiên của huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 19/19 tiêu chí.

Hưng Phúc là xã đầu tiên của huyện Hưng Nguyên đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 19/19 tiêu chí.

Phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cần cù lao động, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Phúc đã giành được nhiều kết quả đáng tự hào và là một trong những xã đầu tiên của huyện Hưng Nguyên đạt chuẩn NTM nâng cao (đến tháng 11/2022 xã đã đạt 19/19 tiêu chí). Ngày 23/4/2023, Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố Quyết định xã đạt chuẩn NTM nâng cao… Đó là kết quả của những nỗ lực chung dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và UBND xã.

Ngay sau khi có chủ trương và sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng uỷ xã đã có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu xã đạt chuẩn NTM nâng cao. UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy. Thường trực Ban chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá, so sánh các tiêu chí đã thực hiện với các quy định, xây dựng kế hoạch cụ thể về thời gian, phân công rõ ràng để tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 - 2022... Trong quá trình thực hiện, có tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xóm thực hiện các chương trình liên quan đến các tiêu chí.

Thông qua công tác tuyên truyền được thực hiện tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, các cơ sở SXKD, hợp tác xã, các mô hình phát triển kinh tế về Chương trình xây dựng NTM nâng cao được sâu sắc hơn. Nhờ vậy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã quyết liệt và hiệu quả hơn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác đào tạo nghề cho nông dân, tổ chức tập huấn Đề án sản xuất nông nghiệp, tập huấn các chính sách nông nghiệp, các chính sách trong xây dựng nông thôn mới, tập huấn về nước sạch, vệ sinh môi trường, kiến thức an toàn thực phẩm được xã quan tâm thực hiện; từng bước làm thay đổi cơ cấu lao động trong nhân dân và đẩy mạnh phát triển kinh tế.  Đặc biệt là về phát triển sản xuất nông nghiệp, Hưng Phúc đã triển khai thực hiện Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, tuyên truyền, vận động nhân dân chăm lo phát triển nông nghiệp trên địa bàn và ban hành một số chính sách nhằm khuyến khích tái cơ cấu ngành nông nghiệp; bao gồm: Vận động các hộ chăn nuôi mở rộng quy mô, đầu tư chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường; Chuyển đổi cơ cấu một số diện tích sâu trũng làm lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao... Toàn xã hiện có 05 vườn chuẩn nông thôn mới; có 01 hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và Môi trường hoạt động theo Luật HTX 2012, hoạt động có hiệu quả. Hệ thống các ki ốt kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ phục vụ ngày càng được đầu tư, với hàng hóa phong phú và từng bước đảm bảo chất lượng. Sản phẩm Ruốc tép của xã Hưng Phúc đã được chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao.

Chủ tịch UBND xã Hưng Phúc

 Giai đoạn 2015-2022, xã đã tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực được trên 214 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM nâng cao. Các công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng. Đến nay toàn xã có gần 30 km đường bê tông, 03 km đường nhựa đạt chuẩn, hệ thống đường giao thông xã được lắp đặt đầy đủ biển báo giao thông theo quy định, có điện chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh tại các nhánh nút giao thông từ đường trục xã giao nhau với đường trục, thôn xóm; các đường trục có trồng cây bóng mát...

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Hưng Phúc còn đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, như: Dịch vụ thương mại, nghề xây dựng, nghề mộc, nghề cơ khí, nhất là xuất khẩu lao động. Đến nay, trên địa bàn xã Hưng Phúc đã có 55 hộ kinh doanh thương mại, 04 nhà hàng ăn uống, 01 trung tâm thương mại - chợ Đồng vàng, 296 lao động xuất khẩu nước ngoài… Kinh tế - xã hội phát triển nên thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ngày càng tăng: Năm 2021 là 45,2 triệu đồng/người/năm; năm 2022 là 48,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%, hộ khá và hộ giàu tăng lên.

Bên cạnh việc củng cố các tiêu chí về hạ tầng cơ sở vật chất, một trong những điểm mạnh của xã Hưng Phúc trong quá trình xây dựng và về đích NTM là chăm lo đầu tư cho hạ tầng phát triển kinh tế và phát triển các mô hình nâng cao đời sống người dân. Để thoát khỏi vị thế xã thuần nông, một mặt Hưng Phúc tập trung cho hệ thống thủy lợi tưới, tiêu hạn chế úng ngập và hạn hán, qua đó đưa thêm nhiều cánh đồng mẫu lớn, giá trị cao vào sản xuất; mặt khác xã tạo điều kiện, tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ người dân phát triển mạnh các ngành nghề dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động.

Một trong những bài học thành công của Hưng Phúc khi xây dựng NTM là xác định được thực trạng các tiêu chí để từ đó tập trung đầu tư. Cùng với tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, trên cơ sở thảo luận dân chủ, Ban chỉ đạo xã đã xây dựng Đề án xây dựng NTM, trong đó vạch ra lộ trình cho từng năm để phấn đấu đạt được tiến tới hoàn thành toàn bộ mục tiêu.

Hệ thống giao thông liên xã đạt chuẩn

Phát huy những kết quả đạt được, Hưng Phúc quyết tâm phất đấu với mục tiêu xây dựng thành xã NTM kiểu mẫu có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, cơ cấu kinh tế và các hình thái cơ cấu sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

    Bảo Sơn

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác