Quân khu 4: Nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả thiết thực

Tham gia hội nghị có các đồng chí Chính ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Lữ đoàn, 2 Bệnh viện Quân y; Chính Trị viên các Kho, các Tiểu đoàn, Trợ Lý Quần chúng và những đồng chí cán bộ, đoàn viên, thành niên có nhiều thành tích trong giải thưởng Nguyễn Viết Xuân. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Cục thời gian qua và định hướng trong những năm tiếp theo.

Quân khu 4: Nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả thiết thực
Quân khu 4: Nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả thiết thực
Các ý kiến phát biểu thẳng thắn, chỉ rõ những ưu khuyết điểm

Các ý kiến phát biểu thẳng thắn, chỉ rõ những ưu khuyết điểm để đi đến thống nhất, trong những năm qua các cơ quan đơn vị trong toàn Cục đã quán triệt, triển khai tốt giải thưởng Nguyễn Viết Xuân toàn Quân khu. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bằng nhiều hình thức như: Phát động thi đua, thông qua tổng kết trao thưởng, thông báo, hội thi, hội thao, hệ thống truyền thanh nội bộ, trên các Báo trung ương, địa phương, trên trang Fanpage facebook... Qua đó thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tham gia; số lượng công trình, sáng kiến, lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị tham dự giải thưởng ngày càng tăng, đối tượng tham dự được mở rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều loại hình.

Đặc biệt, trong 2 năm (2021 và 2022), toàn Cục đã có 33 bộ hồ sơ, sáng kiến tiêu biểu tham gia Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân, trong đó có 7 bộ hồ sơ, sáng kiến đạt giải cấp Quân khu, trong đó có 3 Giải Ba; 4 giải Khuyến khích và có 01 hồ sơ, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, đạt giải Ba toàn quân.

Dịp này Cục Hậu cần đã tôn vinh, biểu dương, tặng quà cho 8 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia Giải thưởng Nguyễn Viết Xuân và tham gia giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội.

Tường Hiếu